Nội dung hồ sơ bao gồm: Hình chụp CMND/CCCD, SYLL, tóm tắc quá trình công tác tước đây, bằng cấp, … Ứng viên được chọn sẽ được mời phỏng vấn trực tiếp và đi làm ngay khi hết giãn cách xã hội.

Thông tin Tuyển dụng